Đèn kẹp PL Aquajapan AJ-18

– Dùng bóng thường 18W
– Trang trí, chiếu sáng hồ cá, hồ thủy sinh

Trả lời