Máy Sủi mini Boyu SE-312

VOLT:    AC230/115V/12V
FREQ:    50/60Hz
POWER:   1.2W
PRESSURE:0.009MPa
OUTPUT:  2L/min
SIZE:    61x33x46mm
Máy sủi thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, tiếng ồn thấp, hiệu quả cao, ít tốn điện.

Trả lời