Tag: bỏ ăn

Các dấu hiệu nguy hiểm cho cá cảnh của bạn

Việc hiểu biết về loài cá cảnh bạn đang nuôi và những biểu hiện tự nhiên của chúng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc phát hiện ra những dấu hiệu bệnh sớm của cá cảnh trong bể nuôi. Từ đó sẽ có biện pháp điều trị cho bệnh trước khi bệnh phát sinh gây