Tag: cá Guppy

Lịch sử cá Guppy

Cá Guppy được đặt tên theo tên của Reverend Robert John Lechmere Guppy,1 nhà Nhà nghiên cứu động vật thân mềm,nhà địa chất,giáo sĩ sống ở Trinidad.Reverend John Guppy từng là chủ tịch hiệp hội khoa học Trinidad. Cá Guppy được đặt tên theo tên của Reverend Robert John Lechmere Guppy,1 nhà Nhà nghiên cứu