Tag: Đèn kẹp

Đèn kẹp PL Aquajapan AJ-18

– Dùng bóng thường 18W – Trang trí, chiếu sáng hồ cá, hồ thủy sinh