Tag: động vật thân mềm

Lịch sử cá Guppy

Cá Guppy được đặt tên theo tên của Reverend Robert John Lechmere Guppy,1 nhà Nhà nghiên cứu động vật thân mềm,nhà địa chất,giáo sĩ sống ở Trinidad.Reverend John Guppy từng là chủ tịch hiệp hội khoa học Trinidad. Cá Guppy được đặt tên theo tên của Reverend Robert John Lechmere Guppy,1 nhà Nhà nghiên cứu