Tag: hình dáng cá cánh buồm

Cá cánh buồm ngũ sắc

Thiết kế bể: Bể trồng cây thủy sinh mọc thấp. Cá bơi theo đàn, nên thả nhóm từ 6 con trở lên. Cá thích hợp bể nuôi chung với các loài nhanh nhẹn và vây ngắn vì cá có tập tính rỉa vây cá..  Cá cánh buồm có nhiều màu sắc khác nhau như cá