Tag: hình dáng cá cánh dơi

Cá cánh dơi – loài cá đẹp

Cá rộng muối, thích hợp môi trường nước từ ngọt (cho cá nhỏ) đến lợ và mặn nhẹ. Cá khỏe và lên màu đẹp ở nồng độ muối từ 7‰ trở lên. Khi mua cá cần tìm hiểu nguồn nước ở nơi bán để..  Cá cánh dơi hay còn gọi là cá dơi, chúng có