Tag: lô hàng

Nhiều lô hàng thủy sản bị tái xuất khỏi Libăng

Các mặt hàng thủy sản đông lạnh Việt Nam đang bị kiểm tra gắt gao, nhiều lô hàng buộc tái xuất vì không đạt chuẩn. Nhiều lô hàng đã bị buộc tái xuất vì không đạt chuẩn khi kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh (Listeria Monositogenis) tại cảng của Libăng, mặc dù trước đó