Tag: nuôi trồng thủy sản

Trà Vinh: 233 tỷ đồng phục vụ nuôi trồng thủy sản

Thực hiện chương trình phát triển nghề nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2010 – 2015 theo hướng công nghiệp và bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đã triển khai thực hiện 2 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho nghề nuôi trồng thủy