Trà Vinh: 233 tỷ đồng phục vụ nuôi trồng thủy sản

Thực hiện chương trình phát triển nghề nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2010 – 2015 theo hướng công nghiệp và bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đã triển khai thực hiện 2 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho nghề nuôi trồng thủy sản vùng ngập mặn trên địa bàn huyện Duyên Hải, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 233 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Khôi, Trưởng Phòng Quản lý dự án và xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, cho biết: Đây là 2 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi trồng thủy sản có vốn đầu tư lớn nhất trong tỉnh Trà Vinh từ trước đến nay.

nuoutrangjpg

Khu nuôi tôm tại trang trại.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ cấp và thoát nước cho 4.800ha nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 2 xã Long Vĩnh – Long Hữu có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn 3 xã Đông Hải – Long Toàn – Hiệp Thạnh có tổng vốn đầu tư hơn 106 tỷ đồng. Hai dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

Như vậy, cùng với 2 dự án mới, tỉnh Trà Vinh đã được hỗ trợ đầu tư 5 dự án xây dựng về thủy lợi, đường điện trung thế, trung tâm sản xuất giống thủy sản, với tổng nguồn vốn hơn 119 tỷ đồng.

Nhờ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong 3 năm qua, ngành nông nghiệp Trà Vinh đã phát triển thêm 500ha vùng nuôi tôm sú công nghiệp, nâng tổng diện tích vùng nuôi tôm công nghiệp của tỉnh lên 3.650ha./.

(TTXVN)

Trả lời